Wrocław, ul. Hubska

Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ul. Hubskiej we Wrocławiu

Układanie płyt prefabrykowanych wraz z wykonaniem zalewki przyszynowej