REFERENCJE

Referencje

Pozycję firmy charakteryzuje wysoka jakość wykonywanych usług, specjalizacja w budownictwie inżynieryjnym oraz terminowość. Nasze doświadczenie dokumentują referencje.

„Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”

 „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Reja w Bytomiu”

 „Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ulicy Hubskiej we Wrocławiu” I etap

„Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ulicy Hubskiej we Wrocławiu” II etap

„Remont przejazdu torowo – drogowego w Katowicach, Plac Alfreda”

 „Montaż nawierzchni torowej typu Tines LC-L na linii kolejowej nr 7”

„Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”