Szczecin, ul. Wojska Polskiego

Przebudowa torowiska tramwajowego ul. Wojska Polskiego w Szczecinie

Wykonanie nawierzchni torowej bezpodsypkowej w technologii RCS