Świętochłowice, ul. Bytomska

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach

Przebudowa torowiska tramwajowego w konstrukcji bezpodsypkowej w technologii szyny w otulinie