Sosnowiec, ul. Piłsudskiego

Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu

Przebudowa torowiska tramwajowego w konstrukcji bezpodsypkowej w technologii szyny w otulinie