Częstochowa

Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Częstochowie

Przebudowa torowiska tramwajowego w konstrukcji bezpodsypkowej w technologii szyny w otulinie