Bytom ul. Arki Bożka

Przebudowa torowiska tramwajowego od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu

Przebudowa torowiska tramwajowego w konstrukcji bezpodsypkowej w technologii szyny w otulinie