Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Układanie rozjazdów jednotorowych, układanie torów z szyn tramwajowych, wykonanie kompleksowe podlewu ciągłego i pionowego